Zajęcia dodatkowe

 Edukacja ekologiczna
 Edukacja kulturalna
 Katacheza dla dzieci 5 i 6-letnich
 Zajęcia logopedyczne
 Praca z psychologiem
 Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki    korekcyjnej
 Ceramika i plastyka  
 Taniec nowoczesny

Dla dzieci z grypy I i grupy II 
zabawy z językiem rosyjskim
Dla dzieci z grupy  III i grupy IV
zabawy z językiem włoskim

Nauka gry w szach

skupienie gra
gra gra
stat4u