AktualnościSzanowni Państwo,
 zgodnie z rozporządzeniem MEN 
ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli potrwają do 10 kwietnia br.

************
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.
 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić 
w
terminie do 23 kwietnia br. godz. 22.00

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. 

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

"W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach 
już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty,a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie".

************
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z harmonogramem:

od 25 marca od godz. 9.00
 do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
jest  możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji - jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

************

stat4u Darmowy katalog stron Darmowy katalog