Informacje o płatnościach:


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2017 r.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane  są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.             Przewodnicząca Rady m st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska

Stawka żywieniowa :
- 9 zł / 3 posiłki / dzień
- 7,20 zł / 2 posiłki / dzień (dla dzieci przebywających         w przedszkolu do godz. 13:00)
Opłaty za żywienie można wpłacać na nr konta: 57103015080000000550657082
Proszę koniecznie skonsultować się
z kierownikiem gospodarczym w celu ustalenia właściwej kwoty.

W tytule przelwu należy podać:
- dane przedszkola (nazwa, numer, ulica, miasto)
- imię i nazwisko dziecka,
- nazwę/numer grupy
- informację o rodzaju opłaty - wyżywienie

UBEZPIECZENIE NW
Ubezpieczenie obejmuje dzieci przez 24h/7 dni w tygodniu na całym świecie
koszt: 55zł od dziecka (opłata jednorazowa na cały rok)

stat4u