Rekrutacja:

Szanowni Państwo,
szczegółowe infformacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na stronie Biura Edukacji:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21971_rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow
 (odnośnik otwiera się w nowym oknie)

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte 04.03.2020 (środa) r. i  17.03.2020 r. (wtorek) w godz. 15.30-16.30

Składanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”
na rok szkolny 2020/2021 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
od 03.03.2020 r. od godz. 13.00 do 20.03.2020 r. do godz. 16.00
Wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 9.00  i  15.00-16.00
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci proszę o składanie „wniosków” 
 w wyznaczonych terminach.
Ważne: w przedszkolu pierwszego wyboru rodzice/prawni opiekunowie składają podpisany (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych) „wniosek” oraz dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
                                                Dyżur Wakacyjny                                               
                                                                 Szanowni Państwo,
dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu zaplanowany jest w terminie
01.07-17.07.2020 r. Szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/21975_opieka-wakacyjna-w                               

 

 

stat4u